top of page

bilow

Staff Meeting

Si fudud sida 1, 2, 3

Talaabada ugu horeysa ee ku wajahan taageeridda shaqaalaha iyo qoysaskooda waxay ka bilaabantaa halkan!

Hadalka, ciyaarta, akhriska iyo heestu waa hawlaha ugu muhiimsan ee korriinka maskaxda ee hore ee ilmahaaga. 

Internal Campaign Kick Off Document

bilow

Macluumaad waxtar leh si loo bilaabo hindisahan muhiimka ah.

Image of Get Started Email

iimaylka

Qaar ka mid ah fikradaha la wadaago oo la habeeyo si loo soo bandhigo hindisahan.

bottom of page