xaashida shaqada

i-tSvTGXZ-X4.jpg

Hadalka, ciyaarta, akhrinta, iyo heesaha ayaa ah xilliyada ugu muhiimsan ee lagu dhisayo maskaxda.

Buug-yarahaan waxa uu bixiyaa hawlo gaagaaban, fudud oo madadaalo leh si loogu daro is-dhexgalka maalinlaha ah. Bog kastaa wuxuu sidoo kale bixiyaa macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka muhiimka ah ee la hadalka, ciyaarta, akhrinta iyo la heesida ilmaha.

Saynisku waxa uu inoo sheegayaa inay aad muhiim u tahay inaad diirada saarto dhisitaanka xidhiidhkaaga 1000 ka maalmood ee ugu horeeya dhalashada.

Activity_Sheet_TALK.jpg

xaashida dhaqdhaqaaqa hadalka

Activity_Sheet_READ.jpg

akhrinta xaashida shaqada

Activity_Sheet_PLAY.jpg

ciyaarta xaashida shaqada

Activity_Sheet_SING.jpg

xaashida hawsha heesaha