top of page

xaashida shaqada

Father playing with daughter

Hadalka, ciyaarta, akhrinta, iyo heesaha ayaa ah xilliyada ugu muhiimsan ee lagu dhisayo maskaxda.

Buug-yarahaan waxa uu bixiyaa hawlo gaagaaban, fudud oo madadaalo leh si loogu daro is-dhexgalka maalinlaha ah. Bog kastaa wuxuu sidoo kale bixiyaa macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka muhiimka ah ee la hadalka, ciyaarta, akhrinta iyo la heesida ilmaha.

Saynisku waxa uu inoo sheegayaa inay aad muhiim u tahay inaad diirada saarto dhisitaanka xidhiidhkaaga 1000 ka maalmood ee ugu horeeya dhalashada.

Activity Sheet: TALK
Activity Sheet: PLAY

xaashida dhaqdhaqaaqa hadalka

ciyaarta xaashida shaqada

Activity Sheet: READ

akhrinta xaashida shaqada

Activity Sheet: SING

xaashida hawsha heesaha

bottom of page