top of page

qalabka loo shaqeeyaha

think small parent powered text program

Research shows when parents participate in this program their children become better prepared for kindergarten and future learning. Tips for fun brain-building activities and parent support included too.

ThinkSmall Texts

u beddel daqiiqadaha maalinlaha ah waqtiyo waxbarasho oo ilmahaaga

Hel saddex fariimo qoraal todobaadkii oo leh xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan horumarka ilmahaaga, oo ku salaysan taariikhda dhalashadooda, iyo talooyin fudud oo ku saabsan barashada ula kac ah ee waqtiyada maalinlaha ah sida wakhtiga cunto fudud, dukaamaysiga cuntada iyo wakhtiga jiifka.

Isdiiwaangelinta Think Small ParentPowered Texts waa bilaash waana sahlan tahay. u qor LMC 70138. isticmaal koodka  LMC ESP si loo helo  Isbaanishka iyo LMC SOM ee Soomaaliga.

Info Sheet: English
Info Sheet: Spanish
Info Sheet: Somali
bottom of page