top of page

buug-yaraha waxqabadka

Father interacting with his daughter while seated at a table

Hadalka, ciyaarta, akhrinta, iyo heestu waa xilliyada ugu muhiimsan ee lagu dhisayo maskaxda.

Buug-yarahaan waxa uu bixiyaa hawlo gaagaaban, fudud oo madadaalo leh si loogu daro isdhexgalka maalinlaha ah. Bog kasta waxa kale oo uu bixiyaa macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka muhiimka ah ee la hadalka, ciyaarta, akhrinta iyo la heesida ilmaha.

Sayniska ayaa noo sheegay in ay aad muhiim u tahay in xoogga la saaro dhisidda xiriirkaaga 1000 ka maalmood ee ugu horreeya dhalashada.

Little Moments Count Activity Booklet
Talking Activities Tip Sheet
Playing Activities Tip Sheet
Reading Activities Tip Sheet
Singing Activities Tip Sheet

buug-yaraha waxqabadka

bottom of page